Holocén Természetvédelmi Egyesület

1979-ben jött létre Miskolcon a Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, amely 1981. december 13-án átalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetvédelmi Egyesületté, mint hazánk első, országos hatáskörű természetvédelmi egyesülete. A HOLOCÉN nevet 1984-ben vette fel.

Egyesületünket 1998-ban nyilvánította kiemelkedően közhasznú szervezetté a B-A-Z Megyei Bíróság.

Céljaink:

Magyarország természeti értékeinek ismerői, barátai, szakemberei bevonásával, a természeti állapot megismerése, védelme, fenntarthatóságának elősegítése. Ennek érdekében elméleti és gyakorlati ökológiai, valamint környezeti kutatások tervezése, irányítása, végzése.

Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati - és nem kormányzati szervezetekkel.

Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban.

Hasonló célokkal létrejött civil szervezetek támogatása minden, az egyesület rendelkezésére álló eszközzel.

(A természetvédelem fogalmán az egyesület nem csak a védett természeti értékek védelmét érti. Ez kiterjed az egész természetre, a természeti erőforrások megőrzésére, tartamos használatára és fejlesztésére, magába foglalja az ember - társadalom - természet viszonyát és annak szabályait.)

Országos, nemzetközi folyamatokban való részvétel:

Egyesületünk alapító tagja (1989) a Magyar Természetvédők Szövetségének (Friends of the Earth magyarországi tagszervezete),a Kelet- és Közép-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért (CEEWEB) nemzetközi szervezetnek és a 13 Duna-menti országot összefogó Duna Környezetvédelmi Fórumnak (DEF).

Tagot, Képviselőt delegáltunk a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió Kuratóriumaiba, az Agrár Kerekasztal, a Nemzeti Környezetvédelmi Program Tematikus Akcióprogram bizottságaiba, a Vízügyi Keretirányelv Magyarországi Megvalósítását Irányító Tárcaközi Bizottságba, a KKA, KAC, KÖVICE egyes bizottságaiba.

Egyesületünk vezetője az NCA Civil Önszerveződés Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumának elnöke. Munkatársaink képviselik a civil oldalt a Zöld Hatóság Tárgyaló Delegációban, a Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottságban, valamint a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) Társadalmi Részvétel szakértői bizottságában. (1992-től, bizottságonként változó időszakra szóló mandátummal)

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05