Holocén Természetvédelmi Egyesület

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00032

2019. október 31.

Bükkaranyosi Általános iskola
ÖSSZEG: 74.993.975 Ft
MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2017.11.01-2019.10.31
Támogatás Mértéke: 100%

 

 

Záró Összefoglaló

 

iskolaközpontú együttműködések álltak a Bükkaranyoson megvalósuló projekt középpontjában

 

A Miskolci Tankerületi Központ és a Holocén Természetvédelmi Egyesülete a mai napon befejezte az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektet, amelyet a Miskolci Tankerületi Központ a Bükkaranyosi Általános Iskola fejlesztésére nyert el iskolaközpontú helyi együttműködések támogatására. A fejlesztés keretében számos iskolán kívüli, nem formális tanulást preferáló program került lebonyolításra 2 éven keresztül, bruttó 74.993.975 Ft európai uniós, nem visszatérítendő támogatás segítségével.

Az EFOP- 1.3.9-17 Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása című felhívás elnyerése után 2017. november 1-jével kezdetét vette a „Közösen a bükkaranyosi iskolaközpontú együttműködések érdekében” című projekt lebonyolítása. Kiemelt célja a felnövekvő nemzedék fejlesztése volt (iskola lemorzsolódás csökkentése, munkaerőpiacra történő felkészítése, szabadidejük hasznos eltöltéséhez való hozzájárulás) a helyi szervezetek, gazdasági szereplők közreműködésével.

A Holocén Természetvédelmi Egyesület mintegy 42.676.491 forintnyi európai uniós támogatás segítségével képzőművészeti foglalkozások, kézműves és művészeti témájú kirándulások, kerékpáros, fitness és tájékozódási futás témájú sportesemények, kalandpark látogatások, sportversenyek, néptánc foglalkozások, jeles napokhoz és ünnepekhez kötődő rendezvények, klubok és versenyek főzés és gyógynövények témában, pénzügyi ismereteket fejlesztő foglalkozások kerültek megrendezésre Bükkaranyos településen és Magyarország számos neves helyén.

A fejlesztés eredményeként bővült az iskola funkciórendszere, nevelés- oktatási lehetőségei és kapcsolati tőkéje. Az iskola tevékenységi köre az elnyert támogatásnak köszönhetően a felnövekvő generáció szabadidő eltöltésének produktív irányú fejlesztésére is kiterjedt, amely összhangban áll eddigi törekvéseivel. A kitűzött célok megvalósítására 2019. október 31-ig került sor, amely egyben a projekt fizikai befejezését is jelentette. A beruházásnak köszönhetően a pályázó számos helyi és szakmai szereplőnek nyújtott munkalehetőséget. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.