Holocén Természetvédelmi Egyesület

ÖSSZEG: 24 976 444 Ft
MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2017.03.01-2020.03.01
Támogatás Mértéke: 100%

                                                                                

 

A HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület „Közösen a közösségekért” – helyi kezdeményezések az önkéntesség jegyében című,
és EFOP-1.3.5-16-2016-00592 azonosító számú pályázatának rövid összefoglalása:

 

Projektünk során a helyi igényeket figyelemben tartva önszerveződő kisközösségeket hozunk létre, valamint már meg lévő működő közösségek aktivitását fejlesztjük. Továbbá a program során népszerűsítjük az önkéntes tevékenységeket minél szélesebb korcsoportban (a fiataloknál és időseknél kiemelten). Így az önkéntes munkával erősödik a társadalmi felelősségvállalás, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartozás valamint a civil társadalom és a szolidaritás.

Előadásokkal, filmvetítéssel illetve különféle, kézműves és közösségépítő foglalkozásokkal hívtuk fel a családok, fiatalok és az idősek figyelmét az összetartó közösség pozitív hatásaira, erejére. A nagyrendezvény egy élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzésre is remek lehetőséget biztosít.

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05